Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Udvikling af natur- og byområde øst for Byvej

De nuværende landbrugsarealer øst for Byvej skal over de næste par år omdannes til et naturområde og to nye byområder

I marts 2020 besluttede Økonomiudvalget, at borgerne skal spørges til råds, før kommunens planlægning af området går i gang henover sommeren og efteråret 2020. Her på siden kan du finde information om projektet og om, hvordan du kan give din mening om udviklingen til kende.

 

Udvikling af et nyt natur- og byområde

For første gang i mange år har Hvidovre med Fingerplan 2019 fået mulighed for at skabe et grønt byområde ved at inddrage nye arealer, der indtil nu har ligget i den Grønne Kile ved Byvej. Området skal over tid blive til et stort naturområde til glæde for Hvidovres borgere og til to nye byområder med boliger.

Du kan se på oversigtskortet, hvor i Hvidovre Kommune området ligger.

Kort der viser placeringen af det nye byområde nord for Byvej

Størstedelen af området, ca. 260.000 m², skal fremover blive til natur med levesteder for planter og dyr. Det skal også være et sted hvor Hvidovre-borgere kan være aktive i det grønne og få nogle gode naturoplevelser. Som det er beskrevet i Planstrategi 2019, skal området ved Byvej give byens borgere nem adgang til naturen og nye mødesteder i det grønne. Du kan læse mere i Planstrategi 2019. 

På omkring en tredjedel af arealet vil det være muligt at opføre bygninger, fx nye boliger. Som du kan se på illustrationen nedenunder, kan det meste af den nye by placeres langs med Brostykkevej, mellem Avedørelejren og Haveforeningen Dahlia. En mindre del af de nye bygninger kan ligge på østsiden af Byvej, lidt syd for Avedøre Landsby.

 Kort over nyt byområde på Byvej med pile der viser adgangen til Avedøresletten

De sorte pile på illustrationen viser, at der fra det nye område skal være forbindelse til Avedøresletten og Vestvolden. Der skal anlægges gangstier og grønne forbindelser, så dyr og mennesker kan færdes mellem Vestvolden og det nye grønne område.

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af nyt plangrundlag for området

Naturen ved det nye byområde

Her kan du høre to perspektiver på udviklingen af det nye by- og naturområde. Vi har bedt nogle af dem, der kender området ved Byvej og arbejder med natur og friluftsaktiviteter om at sige et par ord.

 

 

Bebyggelsen i det nye natur- og byområde

Årstiderne Arkitekter har for ejendomsudviklerne CASA, NREP og Stender udarbejdet en helhedsplan, som viser, hvordan området øst for Byvej kan udvikles med boliger og naturområde.

Udviklernes helhedsplan for området (pdf)

Vær med til at præge udviklingen

Du får nu mulighed for at være med til at præge udviklingen af det nye natur- og byområde øst for Byvej. Fra den 2. december 2020 kan alle der har gode idéer og andet input til udviklingen af området ved Byvej sende det via Hvidovre Kommunes høringsportal på Høringer og afgørelser - Hvidovre Kommune

Høringen om udvikling af det nye natur- og byområde vil vare fra den 2. december 2020 til den 27. marts 2021.

Borgermøde

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00-21.00 inviterer Hvidovre Kommune til borgermøde om udvikling af det nye natur- og byområde øst for Byvej. På grund af sundhedsmyndighedernes gældende forbud mod forsamlinger vil mødet blive afviklet som et digitalt møde. Der vil ikke være mulighed for at møde op fysisk i Kometen, som det tidligere har været annonceret. På dagen for mødet vil der være et link på forsiden af hvidovre.dk. Det kræver ingen forudgående tilmelding at deltage.

På mødet vil mulighederne for udvikling af området blive gennemgået, ligesom grundejernes helhedsplan for at opføre nye boliger og etablere det grønne område vil blive præsenteret. Det vil efterfølgende være muligt at stille spørgsmål og komme med idéer og bemærkninger til oplægget