Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Bymidteprojektet 2014-2018

Politikere, borgere og arkitekter har siden 2014 arbejdet med udviklingen af en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte. På denne side finder du oplysninger og materialer om udviklingen af Hvidovre Bymidte i perioden 2014-2018

OM PROJEKT HVIDOVRE BYMIDTE 2014-2018

2014

Den 30. september 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en proces for udviklingen af en ny bymidte omkring rådhuset og Risbjerggård. Der skulle udarbejdes en helhedsplanen for bymidten, som på skulle være en overordnet vision for området med angivelse af placering af forskellige funktioner og formål.
Kommunalbestyrelsen lagde vægt på, at borgere, erhvervsliv og foreninger skulle inddrages i arbejdet med Hvidovre Bymidte, og foreningsfolk og ildsjæle var i november inviteret til en workshop, hvor de kunne komme med idéer til nye aktiviteter i bymidten.

Borgere, foreninger og institutioner blev inviteret til at skabe nye aktiviteter i bymidten. Forskellige borgergrupper tog bl.a. initiativ til disse nye aktiviteter i bymidten:Graffiti-værksted, madfællesskab, byttemarked, kunstprojekt og køkkenhave.

Referat fra kommunalbestyrelsesmøde 30. september 2014

Pressemeddelelse om workshop den 26. november 2014

Idékatalog - opsamling af idéer fra workshop den 26. november 2014 (pdf)

Katalog med idéer til aktiviteter - efter workshop den 26. november 2014 (pdf)

Evalueringsrapport efter workshop den 26. november 2014 (pdf)

2015

Alle borgere i Hvidovre var inviteret til en workshop den 10. marts og 27. august 2015, hvor tegnestuerne Vandkunsten og BCVA præsenterede forslag til fremtidens Hvidovre Bymidte. På de to workshops drøftede borgere og politikere tegningerne og kom med kommentarer.
De to tegnestuer var inviteret til et såkaldt parallelopdrag, hvor de begge skulle komme med bud på fremtidsscenarier for Hvidovre Bymidte.
Kommunen oprettede i 2015 også en gruppe på Facebook, hvor borgerne kunne komme i kontakt med andre borgere, der evt. kunne have lyst til at være med til at realisere en ny aktivitet i bymidten. Facebook-gruppen er siden overdraget til frivillige borgere.

Læs om arkitektfirmaernes opgave i referatet fra Økonomiudvalgets møde den 12. januar 2015

Den 24. juni 2015 traf kommunalbestyrelsen beslutning om, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid, og kun dele af bygningen bevares. Se dagsordenspunktet fra kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2015.

Den 24. november 2015 sluttede parallelopdraget med, at kommunalbestyrelsen vedtog, at det var tegnestuen Vandkunsten, der skulle arbejde videre med helhedsplanen med afsæt i tegnestuens eget forslag og 10 fokuspunkter bl.a. inspireret af forslaget fra BCVA.

Se beslutningen fra kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015.

BCVA's endelige forslag til Hvidovre Bymidte 5. oktober 2015 (pdf)

Vandkunstens endelige forslag til Hvidovre Bymidte 5. oktober 2015 (pdf)

Fagdommernes kommentar 5. oktober 2015 (pdf)

Pressemeddelelse om arkitektfirmaernes opgave

Program for parallelopdrag for udviklingen af Hvidovre Bymidte (pdf)

Pressemeddelelse om mødet i bedømmelsesudvalget den 21. april 2015

Pressemeddelelse om bymidte-aktiviteter i juni 2015

Pressemeddelelse om vinderen af innosite-konkurrence

Pressemeddelelse om kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2015


2016

Den 29. marts 2016 vedtog kommunalbestyrelsen en overordnet plan for den videre proces for arbejdet med helhedsplanen for Hvidovre Bymidte. 

Se beslutningen om den videre bymidteproces den 29. marts 2016.

Den 27. september 2016 vedtog kommunalbestyrelsen at sende helhedsplanen for Hvidovre Bymidte i offentlig høring fra den 11. oktober til den 4. december. I forbindelse med den offentlige høring af Helhedsplan for Hvidovre Bymidte blev der holdt et borgermøde om helhedsplanen.

Høringssvar (pdf - åbner i nyt vindue)

Pressemeddelelse om kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016

Pressemeddelelse om møde i bymidteudvalget den 27. juni 2016

Vandkunstens præsentation på møde i bymidteudvalget den 27. juni 2016 (pdf)

Materiale om parkering i bymidten fra den 27. juni 2016 (pdf)

Vandkunstens præsentation på møde i bymidteudvalget den 22. august 2016 (pdf)

Præsentationer fra borgermøde den 8. november 2016 (pdf)

2017

Den 28. februar 2017 vedtog kommunalbestyrelsen "Helhedsplan for Hvidovre Bymidte".  

Referat fra kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017

Den 25. april 2017 vedtog kommunalbestyrelsen, at realiseringen af Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte starter med kultur-delen på Risbjerggårdgrunden. Her skal der opføres en kultur- og foreningsby omkring en nytænkt Risbjerggård, og Teater Vestvolden skal flytte ind i nye rammer. For at sikre økonomisk balance i denne første etape af processen, vil helhedsplanens byggefelter foran og ved siden af rådhuset også blive inddraget. Byggefelterne her kan sælges til privat eller offentligt erhverv.

Se kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2017

Oversigt over prioriterede byggefelter i etape 1 (pdf)

Den 28. november 2017 godkendte kommunalbestyrelsen byggeprogrammet for ”Kulturcenter Risbjerggård”. Byggeprogrammet dannede grundlaget for en arkitektkonkurrence om Risbjerggårdgrunden.
Den 4. december 2017 blev invitationen til konkurrencen offentliggjort.

2018

Frem til starten af januar 2018 kunne arkitektteams ansøge om at deltage i arkitektkonkurrencen om det nye kulturcenter. I alt fem arkitektteams blev udvalgt til at deltage. Det var arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects A/S, som stod for afviklingen af arkitektkonkurrencen.

Af byggeprogrammet, der var grundlag for arkitektkonkurrencen, fremgår det bl.a., at målet er at skabe et kulturcenter, som er børnenes og familiernes sted og som ”arkitektonisk og kulturelt kickstarter” realiseringen af helhedsplanen for Hvidovre Bymidte. Kulturcenter Risbjerggård skal indeholde Teater Vestvolden, et spisested, rum til dans, teater, musik og en teaterhave, der indbyder til aktiviteter og ophold. Det bliver også understreget, at Hvidovre Kommune ønsker, at der er fokus på bæredygtighed.

Byggeprogrammet for Kulturcenter Risbjerggård (pdf)

Den 20. juni 2018 blev det offentliggjort, at vinderen af arkitektkonkurrencen var tegnestuen Vandkunsten. 

Pressemeddelelse om vinderprojektet i arkitektkonkurrencen

I arkitektkonkurrencens dommerbetænkning er alle fem deltagende projekter beskrevet.

Dommerbetænkning (pdf)

I efteråret 2018 startede projekteringen af det kommende byggeri.

Bedømmelsesudvalg og bymidteudvalg

Et særligt udpeget bedømmelsesudvalg havde i projektets første fase til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til valget af forslag til helhedsplanen for bymidten. Bedømmelsesudvalget bestod af:

  • Økonomiudvalget: Helle M. Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Mikkel Dencker, Steen Ørskov, Karl Erik Høholdt Jensen, Mogens Leo Hansen
  • Kommunaldirektør Nich Bendtsen
  • Direktør for Kultur, Miljø og Vækst Gert S. Nelth
  • Kultur- og Fritidschef Lars Hørdum
  • Udviklingschef Hanne Rasmussen
  • To fagdommere: Flemming Frost og Sara Ettrup (arkitekter)
  • Borgere: Charlotte Strandfelt, Birthe Mingon, Keld Blom 

I anden fase af projektet (fra 2016) var et særligt bymidteudvalg bl.a. garant for, at de fokusområder for bymidten, der blev vedtaget i 2015, blev tilgodeset. Dette bymidteudvalg var næsten identisk med bedømmelsesudvalget. Hvidovre Kunstråd fik også en repræsentant i udvalget.