Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Søg midler fra sundhedspuljen

Sundhedspuljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundheden for borgerne i Hvidovre

I 2021 er der afsat 305.263 kr. til Sundhedspuljen. Ansøgningen skal ske via vores digitale ansøgningsskemaer. Der er to forskellige ansøgningsskemaer, ét til ansøgning om midler til 1-årige projekter og ét til ansøgning midler til 2-årige projekter.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i nedenstående kriterier, inden du påbegynder din ansøgningsproces samt kender svaret på følgende: 

  • CVR-nummer på den forening, institution mm. der ansøger.
  • Kan I, som ansøger, afløfte moms?
  • Skal projektet være 1-årigt eller 2-årigt?
  • Projektets aktiviteter og projektets formål
  • Målgruppen for projektet
  • Den sundhedsmæssige relevans for projektet
  • Hvordan I vil evaluere projektet

 Ansøgningsfristen for at søge Sundhedspuljemidler er den 21. februar 2021.

Her kan du læse Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik (åbner pdf)

Kriterier for at ansøge

Hvem kan søge?

Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner.

Kriterier for aktiviteten / projektet

Ansøger skal udbyde en ny aktivitet eller udbygge en eksisterende aktivitet.

Der vil blive lagt stor vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring.

 

Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive Hvidovreborgere.

Der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. borgere med handicap, psykisk - eller kronisk sygdom.

 

Aktiviteten understøtter værdierne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022: ”Sunde rammer”, ”Lighed i sundhed” og/eller ”Den nære sundhed.”


Søges der som kommunal institution, lægges der særligt vægt på projekter, hvor der er indtænkt samarbejde med klubber/foreninger.


Det er ikke muligt at søge til

  • Enkeltpersoner eller anlægsprojekter, alkohol, restaurant- og/eller cafebesøg.
  • Der kan ydermere ikke søges om dækning af lønudgifter til allerede ansatte i Hvidovre Kommune. Det er dog muligt at søge om midler til aflønning af instruktører fra foreningslivet.


Hvornår bliver vores ansøgning behandlet af Ældre- og Sundhedsudvalget?

Ældre- og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne om midler fra Sundhedspuljen den 12. april 2021.

Vigtigt, hvis I modtager penge fra Sundhedspuljen:

Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 1-årigt projekt, skal midlerne være brugt inden 1. november 2021. Projektet skal være i gang, men behøver ikke være afsluttet inden årets udgang.

Hvis I får tilsagn om støtte fra Sundhedspuljen til et 2-årigt projekt, skal ansøgte midler være brugt inden 1. november i det år, hvori de er budgetteret til.