Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse
Den vigtigste måde at beskytte naturen på er ved at beskytte naturområderne. Når man beskytter naturområderne, beskytter man også alle dyre- og plantearterne, landskabet og vores muligheder for at nyde naturen.

Naturfredning

Naturfredning skal beskytte og udvikle natur samt landskabelige og kulturhistoriske værdier

Vandråd for Køge Bugt oprettet

Sekretariatskommunen Solrød Kommune har i samarbejde med de 21 kommunerne i oplandet nedsat vandrådet for hovedvandopland Køge Bugt. Rådet har en konkret opgave i 2017 med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Vådområder

Nogle vådområder er beskyttede og må ikke ændres uden tilladelse fra kommunen

Strandenge

Strandenge er en beskyttet naturtype, der ikke må ændres uden tilladelse fra kommunen

Beskyttelseslinjer

Der er en beskyttelseslinje omkring åer, søer, strande, skove, kirker og fortidsminder. Det betyder, at du skal have tilladelse, hvis du f.eks. vil bygge, plante, ændre terrænet eller sætte hegn op inden for denne linje.

Giftfri Kommune

Hvidovre Kommune er kommet med i kampagnen Giftfri Have

Sejlads med vandscooter

Langs Hvidovres kyst er vandscootersejlads kun tilladt umiddelbart syd for Avedøre Holme og kun i en afstand af mindst 300 meter