Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Midlertidig døgnplads

Midlertidig døgnpladsophold er en midlertidig løsning, ofte af 2-3 ugers varighed, for dig med et særligt og omfattende behov for pleje og tilsyn døgnet rundt

Om midlertidig døgnpladsophold

Hvem kan tilbydes et midlertidig døgnpladsophold?

Hvidovre Kommune kan tilbyde dig midlertidig døgnrehabilitering, hvis du i en kortere periode har behov for pleje, behandling eller genoptræning hele døgnet. Midlertidig døgnrehabilitering tildeles på baggrund af en vurdering af, at dine behov ikke kan imødekommes hensigtsmæssigt af de øvrige kommunale tilbud i dit eget hjem.

Midlertidig døgnrehabilitering benyttes blandt andet ved udskrivelse fra hospital, hvor du har behov for en rehabiliterende indsats, inden du kan komme hjem i dit eget hjem.

Opholdet er midlertidigt, hvor du blandt andet får træning og hjælp til at genvinde eller vedligeholde dine færdigheder. Forløbet tilrettelægges samme med dig og evt. dine pårørende. Vi samarbejder med dig om en målrettet indsats med udgangspunkt i dine behov, dine ønsker og dit potentiale. Din deltagelse i hverdagen er en vigtig del af indsatsen, når du skal komme dig efter sygdom og skal bevare og genvinde så mange færdigheder som muligt.

Du kan tilbydes midlertidig døgnrehabilitering, hvis:

  • du har behov for genoptræning og eller rehabilitering efter hospitalsindlæggelse eller funktionstab hjemme
  • du efter udskrivelse fra hospitalet har behov for særlige sygeplejefaglig indsats, som ikke kan udføres i dit hjem
  • du har behov for en vurdering af, om du fortsat kan være i eget hjem
  • dine pårørende har brug for aflastning i en periode
  • du har behov for pleje og omsorg ved livets afslutning

Hvem kan tilbydes et midlertidigt ophold på Tryghedshotellet?

Tryghedshotellet er et tilbud til aflastning af pårørende til borgere med en demenssygdom, hvor den pårørende, som primær omsorgsgiver, har behov for aflastning i en kortere periode. Ophold på Tryghedshotellet bevilges til borgere med fast bopæl i Hvidovre Kommune. Under opholdet vil du modtage individuel tilrettelagt pleje, omsorg og hyggeligt samvær. Medarbejderne vil tilbyde aktiviteter, der er tilrettelagt under hensyntagen til dine behov. Måltider og tøjvask indgår i ydelsen og er inkluderet i brugerbetalingen.

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Ophold på døgnpladser og Tryghedshotellet visiteres af Visitationen med baggrund i en individuel konkret vurdering, hvor det vurderes, at indsatsen ikke kan varetages i eget hjem.

Hvor kan du komme på midlertidig døgnplads?

  • Plejehjemmet Svendebjerghave, Svendebjergvej 28 A
  • Tryghedshotellet, Plejercenter Krogstenshave 

Egenbetaling

Der er en egenbetaling for et midlertidig døgnpladsophold. Du kan læse mere om priser mm. i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder.