Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dansk som andetsprog

En elev med et andet modersmål end dansk, kan have brug for ekstra støtte til sin sproglige udvikling. I Hvidovre Kommune er der forskellige former for støtte til tosprogede elever

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

Børn som vokser op med et andet modersmål end dansk, kan have behov for støtte til at udvikle det danske sprog.

Formålet med undervisning i dansk som andetsprog er at udvikle tosprogede elevers danske sprog sådan, at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk.

Undervisningen i dansk som andetsprog skal: 

  • styrke elevens lyst og evne til at bruge dansk
  • gøre eleven bevidst om, hvordan deres egen kulturelle baggrund og kulturen i det danske samfund påvirker hinanden
  • udvikle elevens lyst og evne til at deltage aktivt og på lige for med andre i skolen og i samfundslivet
  • styrke elevens selvværd
  • styrke sprog - som kilde til at udvikle personlig og kulturel identitet

Undervisningen er tæt knyttet til skolens øvrige fag.

Dansk som andetsprog kan foregå som en del af undervisningen i den almindelige klasse eller uden for den almindelige undervisning og på et andet tidspunkt.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde videoen og folderen "Velkommen til den danske folkeskole". Den findes på dansk, engelsk, tyrkisk, somalisk, arabisk og afgansk (dari). Du kan se videoen og folderen her (nyt vindue)

Folkeskoleloven danner grundlag for undervisningen af tosprogede elever. Du kan læse mere i Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (nyt vindue)

Handleplan for tosprogede elever

Hvidovre Kommunes handleplan for tosprogede elever er en del af den indsats, som har til formål at løfte tosprogede elevers faglige præstationer og trivsel. 

Folkeskolerne i Hvidovre Kommune arbejder for, at tosprogede elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, opnår bedre faglige resultater, og at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Folkeskolerne i Hvidovre Kommune møder tosprogede børn med positive forventninger og passende faglige krav sådan at:

  • Elever med dansk som andetsprog trives og er fagligt i stand til at gennemføre folkeskolen på lige fod med øvrige elever og til at gennemføre en ungdomsuddannelse

Målene med handleplanen er:

  • at udligne karakterforskelle mellem elever med dansk som andetsprog og øvrige elever ved at tosprogede elever opnår samme niveau som de øvrige elever
  • at skolerne integrerer dansk som andetsprog som en del af den faglige undervisning, sådan at elevernes begrebsverden udvikler sig i takt med hele klassens
  • at forældre til tosprogede børn føler sig velkomne i skolen med egne erfaringer og ressourcer og forstår, at deres opbakning til skolen i sig selv har betydning for barnets trivsel og faglige udvikling 

 Handleplanen er vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2014. Du kan se handleplan for tosprogede elever her (pdf)