Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Muligheder for hjælp mellem uddannelser

Bliver du student til sommer og søger ind på en videregående uddannelse? Du er som udgangspunkt ikke berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp i perioden mellem to uddannelser – heller ikke i sommerferien.

Læs om muligheder for hjælp mellem uddannelser

Uddannelses- eller kontanthjælp mellem uddannelser

Hvis du til juni afslutter en uddannelse og søger enten en elevplads, en praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du ikke få uddannelses- eller kontanthjælp. Det gælder også, selvom om du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.

Hvem kan få uddannelses- eller kontanthjælp?

Hvis du afslutter en uddannelse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du søge om uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Det betyder, at du ikke kan få kontanthjælp, hvis du til sommer afslutter en ungdomsuddannelse fra folkeskolen, gymnasiet, HF, handels- eller teknisk skole, og du: 

 

  • er optaget på en ungdomsuddannelse,
  • er optaget eller har søgt ind på en videregående uddannelse,   
  • har fået en lære- eller praktikplads, men ikke er startet på den endnu, 
  • er optaget på skolepraktik.

 

Derudover er du heller ikke berettiget til hjælp, hvis du:

 

  • er i gang med en SU-berettiget uddannelse - også selv om du ikke får SU.
  • har taget orlov fra dit studie, medmindre du samtidig har opbrugt alle dine SU-klip, uden mulighed for at tage SU-slutlån eller uden flere SU-klip på grund af barsel eller adoption.

Hvis jeg får afslag fra den uddannelse, jeg har søgt ind på?

Får du afslag fra den uddannelse, som du har søgt ind på, kan du søge uddannelses- eller kontanthjælp ved at møde personligt og melde dig som ledig i Ungeindsatsen - hvis du er under 30 år og uden uddannelse. Ellers skal du melde dig ledig i Jobcenter Hvidovre. Du kan ikke få uddannelses- eller kontanthjælp med tilbagevirkende kraft.

Hvis jeg er enlig forsørger, under 30 år og i gang med en uddannelse?

Hvis du er under 30 år, i gang med en uddannelse og enlig forsørger, har du mulighed for at søge om en behovsbestemt hjælp i perioden mellem 2 uddannelser eller mellem en uddannelses grund- og hovedforløb. Det er dog en betingelse, at du ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven.