Regler og gebyrer

Du kan læse om reglerne for borgernes affaldsordninger i regulativ for husholdningsaffald. Affaldsgebyrerne betaler du via ejendomsskattebilletten.

Læs om regler og gebyrer

Regulativ for husholdningsaffald

Husholdningernes affaldsordninger er fastlagt af regulativ for husholdningsaffald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Her kan du læse om de gældende regler for håndtering af husholdningsaffaldet.

Affaldsgebyrer

Alle ejere af ejendomme, der indeholder beboelse, skal betale affaldsgebyrer. Betalingen foregår via ejendomsskattebilletten. På ejendomsskattebilletten kan du se, hvilke ordninger du betaler til. Det er dit ansvar at kontrollere, at oplysningerne på ejendomsskattebilletten er korrekte. Vær især opmærksom på tilmeldingerne, hvis du har overtaget en ejendom.

Følgende gebyrer er obligatoriske:

  • Administration
  • Dagrenovation
  • Genbrug
  • Storskrald
  • Genbrugsplads
  • Farligt affald

Hvis du ønsker det, kan du tilmelde din ejendom til haveaffaldsordningen.