Nyheder og driftsstatus

Følg med i nyhederne og driftssituationen på affaldsområdet.
Corona: Der afhentes p.t. kun mad- og restaffald. Genbrugspladsen er igen åben for både borgere og erhverv.

Find det hurtigt

DRIFTSSTATUS

Dagrenovation og restaffald/madaffald

Dagrenovation og restaffald/madaffald bliver afhentet som normalt. Der medtages derfor ikke længere ekstra sække med restaffald, med mindre den ekstra sæk er bestilt som festsæk.

Alle øvrige affalds- og genbrugsordninger

Du skal som sædvanlig fortsætte med at sortere dit affald. Tømning af genbrugsbeholdere samt indsamling af haveaffald og storskrald indstilles dog fra og med mandag den 16. marts til og med mandag den 13. april.

Hvis du når at fylde dine genbrugsbeholdere, og fx når at have mere plast, kan du fylde den overskydende plast i en gennemsigtig sæk og stille ved siden af beholderen. Bare sørg for at putte plast i en sæk for sig, og papir i en sæk for sig osv. Så bliver det taget med, når der igen er normal drift. Vi beklager de gener, det i mellemtiden måtte medføre.

Genbrugspladsen

Genbrugspladsen er igen åben for både borgere og erhverv. For yderligere oplysninger om Genbrugspladsen henvises til Amager Ressource Centers hjemmeside https://www.a-r-c.dk/privat/coronavirus.

Opdateret 2. april 2020

NYHEDER

Ny haveaffaldssæson – og nye afhentningsdage

Haveaffaldssæsonen starter den 2. marts. Haveboliger, der er tilmeldt haveaffaldsordningen, vil derfor igen få afhentet haveaffald hver 14. dag.

Afhentningsdagene for haveaffald bliver ændret i den nye sæson. Du kan se den nye tømmedag for din adresse og printe en ny affaldskalender under Affaldskalender og affaldsordninger på min adresse. Du kan også se dine nye afhentningsdage i vores app ”Affaldsportal”.

Hvis du er tilmeldt sms-service, vil du automatisk få besked om de nye afhentningsdage.

Opdateret 25. februar 2020

Ny ordning for madaffald fra haveboliger

I første kvartal 2020 indfører Hvidovre Kommune en ny ordning for sortering af mad- og restaffald i haveboliger. Haveboliger skal derfor til at sortere madaffald til genanvendelse i en ny rumopdelt beholder. Madaffald er fx madrester, skræller fra frugt og grønt, gammelt brød, fjerkræskrog, fiskeaffald, æggeskaller, kaffegrums, kaffefiltre og køkkenrulle.

Vi begynder leveringen af de første nye beholdere til haveboliger i februar 2020. Du kan selv vælge, om du vil have tømt den nye beholder hver uge eller hver anden uge. 

Læs mere om den nye ordning under Mad- og restaffald fra haveboliger

Opdateret 17. januar 2020

Ny ordning for madaffald fra etageboliger

Fra og med 1. oktober 2019 er det obligatorisk for beboere i etageejendomme og boligforeninger at frasortere madaffald til genanvendelse. Madaffald er fx madrester, skræller fra frugt og grønt, gammelt brød, fjerkræskrog, fiskeaffald, æggeskaller, kaffegrums, kaffefiltre og køkkenrulle. Allerede i ordningens anden uge (uge 41) blev der indsamlet næsten 20 tons madaffald. Læs mere om den nye ordning under Mad- og restaffald fra etageboliger

Opdateret 14. oktober 2019

Ændrede tømmedage for dagrenovation 

Fra mandag den 21. oktober 2019 ændres tømmedagene for dagrenovation.

Du kan se den nye tømmedag for din adresse under Affaldskalender og affaldsordninger på min adresse. Her kan du også printe en ny affaldskalender. Hvis du er tilmeldt beskedservice, vil du automatisk få sms eller mail inden tømning – helt som du plejer. Hvis du ikke er tilmeldt beskedservice, kan du tilmelde dig under app og beskedservice.

På grund af omlægningen vil det kunne forekomme, at der går mere end 7 dage mellem tømningerne. Hvis du i uge 43 har mere affald, end der kan være i din beholder/sæk, kan du sætte en ekstra sæk ved siden af. Så bliver den også taget med. Vi vil i starten af uge 43 foretage ekstra tømninger på en del veje, for at der ikke går for lang tid mellem tømningerne.

Opdateret 22. oktober 2019

Affaldskalender 2020

Du kan se og printe en kalender med dine afhentningsdage for 2020 under Affaldskalender og affaldsordninger på min adresse.

Indtast din adresse og se:

  • afhentningsdage for dine affaldsordninger
  • til hvilke datoer du kan bestille flishugning og afhentning af trærødder/stammer
  • hvilke uger du kan aflevere farligt affald hos Miljøbilen
  • hvornår Genbrugshallen på Høvedstensvej 43 er åben

Læs mere om de enkelte Affaldsordninger, fx om sortering af affaldet, frist for bestilling af flishugning og afhentning af trærødder/stammer, og se Miljøbilens stoppesteder for afhentning af farligt affald.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt beskedservice, kan du under App og besked-service hente vores app Affaldsportal og tilmelde dig beskedservice for en eller flere af dine affaldsordninger. Så får du en email eller sms inden afhentningsdagen.

Opdateret 21. januar 2020