Rest- og madaffald

Rest- og madaffald fra etageboliger, samlede bebyggelser og kommunale institutioner

Ny ordning for madaffald starter i etageejendomme, samlede bebyggelser og kommunale institutioner d. 1. oktober 2019.

Rest- og madaffald fra haveboliger

Ny ordning for madaffald starter i haveboliger i februar/marts 2020, således at alle haveboliger er kommet med på ordningen inden 1. april 2020.