Vej- og stifortegnelse

I den centrale vej- og stifortegnelse (CVF) har du mulighed for at slå op, hvorvidt en vej er offentlig, privat eller en privat fællesvej.