Misbrug og rusmidler

Alkoholafhængighed

Har du eller en af dine nærmeste brug for hjælp i forhold til overforbrug eller misbrug af alkohol, kan du henvende dig til kommunens rusmiddelkonsulent i Center for Handicap og Psykiatri. Ambulant alkoholbehandling kan gennemføres anonymt og er gratis. Alkoholbehandlingen skal iværksættes seneste 14 dage efter at du har henvendt dig med ønske om at komme i behandling

Stofafhængighed

Hvis du eller en i din familie har et overforbrug eller misbrug af stoffer, kan du henvende dig til kommunens rusmiddelkonsulent i Ældre- og Handicapafdelingen.