Sundhed for børn

grøntsager er sunde
Sundhedsplejen i Hvidovre kommer både i hjemmene, på skoler og institutioner, og har mange aktiviteter i Børnesundhedshuset. Sundhedsplejen har tilbud til både gravide, familier, børn og unge.

Målsætningen for sundhedsplejen er at medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Indsatsen overfor børn og unge og deres familier ydes gennem sundhedstjenestens eget arbejde og gennem det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Læs mere om Sundhedsplejen på www.sundhedsplejen.hvidovre.dk (nyt vindue).