Søg midler fra sundhedspuljen

Sundhedspuljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik, og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundheden for borgerne i Hvidovre

Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter midler til en sundhedspulje. Puljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik, og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundheden for borgerne i Hvidovre.

Det er kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg, som uddeler pengene fra Sundhedspuljen.

Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner, der udbyder nye eller udbygger eksisterende sundhedsfremmende aktiviteter, kan søge om støtte fra puljen. Aktiviteterne skal have fokus på varig forandring og forankring.

Indsatserne skal henvende sig til Hvidovreborgere, som endnu ikke er medlem af en forening eller en del af et fællesskab – eller som ønsker at blive mere fysisk aktive i hverdagen. Der lægges særligt vægt på indsatser, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. borgere med handicap, psykisk- eller kronisk sygdom.

Her kan du læse Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik (åbner pdf)

Fakta

Hvem kan søge?

  • Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner kan søge om midler fra Sundhedspuljen

Årets tema

Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter hvert år, hvilke temaer som ansøgningerne skal have fokus på, indenfor sundhedsfremmende aktiviteter.

Ansøgere er velkomne til at stille spørgsmål og drøfte ideer til ansøgninger med Hvidovre Sundhedscenter på tlf. 3639 3737 eller e-mail: sundhedscenter@hvidovre.dk

Hvornår kan man søge

Puljen kan typisk søges i starten af året. Præcis deadline meldes ud når sagen har været til politisk behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget.