Sundhed og forebyggelse

Kronisk sygdom

Hvidovre Kommunes tilbud til borgere med kronisk sygdom er udviklet i samarbejde med de praktiserende læger, patientforeninger og bygger på den nyeste viden

Træning

I Hvidovre Kommune kan du få et tilbud om træning, hvis du er svækket på grund af sygdom

Rådgivning om sundhed

Kan dit liv holde til din livsstil? Hvidovre Kommune har flere sundhedstilbud til både unge, familier, voksne og ældre

Tandplejen

Tandplejen i Hvidovre Kommune omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering

Sundhed for børn

Sundhedsplejen i Hvidovre kommer både i hjemmene, på skoler og institutioner, og har mange aktiviteter i Børnesundhedshuset. Sundhedsplejen har tilbud til både gravide, familier, børn og unge.

Sundhedspuljen

Sundhedspuljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundheden for borgerne i Hvidovre