Indsend regnskab vedr. §18 - Støtte til frivilligt socialt arbejde

På denne side finder du §18 regnskabsskemaet

Find det hurtigt

Ovenstående skema bruges til regnskabsaflæggelse i forbindelse med aktiviteter/projekter som foreninger har fået bevilget §18-midler til.

Regnskabsskemaet skal udfyldes særskilt for hver bevilling, hvilket betyder at man ikke må aflægge regnskabet samlet, hvis man har fået bevilget midler ved både 1. og 2. rundeuddeling i samme tildelingsår. Der skal desuden kun laves regnskab for det beløb, Hvidovre Kommune har bevilget, og altså ikke samtlige indtægter og udgifter for foreningen/projektet. Der skal ikke vedlægges bilag, boner mm. Dette skal kun kunne fremvises ved evt. revision. Vi gør opmærksom på, at samtlige felter skal udfyldes, før regnskabet kan indsendes.