Indsend regnskab for § 18-midler

På denne side finder du § 18 regnskabsskemaet

Find det hurtigt

Ovenstående regnskabsskema bruges til regnskabsaflæggelse i forbindelse med aktiviteter/projekter som foreninger har fået bevilget § 18-midler til.

Vær opmærksom på følgende:

  • Oplysningerne skal være revideret af en uvildig person
  • Der skal ikke indsendes kvitteringer, bilag, boner og regninger. Foreningen skal fremvise disse ved eventuel revision
  • Der skal aflægges regnskab for hver bevilling, hvilket betyder, at hvis din forening har fået bevilget midler i både 1. og 2. runde, så skal der aflægges to regnskaber
  • Der skal kun laves regnskab for det beløb, som Hvidovre Kommune har bevilget, og ikke samtlige indtægter og udgifter for foreningen

Du kan læse mere om regnskabsregler her (nyt vindue).