Hvidovre Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet er sammensat af repræsentanter fra foreningslivet i Hvidovre Kommune

Frivillighedsrådets repræsentanter

Hvidovre Frivillighedsråd fungerer som sparringspartner til Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddeling af § 18-midler.

Frivillighedsrådet er sammensat af repræsentanter fra foreningslivet i Hvidovre Kommune. Det er foreninger, der vælges ind i Frivillighedsrådet og ikke enkelt personer.

Frivillighedsrådets repræsentanter i perioden 2019-2022 er:

Cafe Hjertetræet - forening af frivillige 
Det Frivillige Ældrearbejde
Lions Club Hvidovre
Lænken - Hvidovre 
Røde Kors - Hvidovre
Førtidspensionister i Hvidovre
Ældresagen - lokalkomité Hvidovre 
 

Næste valg til Frivillighedsrådet finder sted i november 2022.