Hvidovre Frivillighedsråd

Hvidovre Kommune har nedsat et Frivillighedsråd, hvortil der vælges syv foreninger.

Frivillighedsrådets sammensætning

Hvidovre Frivillighedsråd fungerer som sparringspartner til Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddeling af støtte til frivilligt socialt arbejde fra § 18 puljen.

Frivillighedsrådet er sammensat af repræsentanter fra frivillighedsområdet i Hvidovre Kommune. Det er foreninger, der vælges ind i Frivillighedsrådet og ikke enkelt personer.

Frivillighedsrådets medlemmer i perioden 2019-2022 er:

Cafe Hjertetræet - forening af frivillige 
Det Frivillige Ældrearbejde
Lions Club Hvidovre
Lænken - Hvidovre 
Røde Kors - Hvidovre
Førtidspensionister i Hvidovre
Ældresagen - lokalkomité Hvidovre 
 

Næste valg til Frivillighedsrådet finder sted i november 2022.