Badevand

Ved Lodsparken er vandet så rent, at du kan bade i det

Badevandskvalitet

Kvalitet af badevand

Badevandets vandkvalitet kontrolleres løbende gennem hele badesæsonen fra 1. juni til 1. september. Hvert år forud for badesæsonens begyndelse klassificeres badevandet på baggrund af resultaterne af den kontrolovervågning, der er gennemført siden sidste klassifikation.

Badevandet ved Lodsparken er klassificeret som "god kvalitet" på baggrund af kontrolprøver i badesæsonen 2011 til 2016. Badevand klassificeres i følgende kategorier: udmærket, god tilfredsstillende og ringe kvalitet.

Du kan læse mere om badevandet ved Lodsparken i Badevandsprofilen (pdf).

Badevandsanalyser fra 2017 kan ses her: 22.05.2017, 09.06.2017, 22.06.2017, 29.06.2017, 10.07.2017, 20.07.2017, 27.07.2017, 07.08.2017, 14.08.2017, 17.08.2017

Ved kraftig regn

Ved kraftig regn kan der forekomme overløb af fortyndet spildevand fra kloaksystemet. Vær derfor opmærksom på, at der efter kraftige regnskyl kan være en forringet kvalitet af badevandet, hvor det i kortere perioder frarådes at bade ved Lodsparken. Vi fraråder generelt badning i og omkring udløb. I Badevandsprofilen (pdf) kan du læse mere om, hvor der er udløb ved Lodsparken.

Alger i badevandet

Alger er en fællesbetegnelse for fytoplankton og cyanobakterier (blågrønalger). Der fleste alger er ufarlige, men der findes giftige arter, især blandet cyanobakterierne.

For den almindelige badende er de giftige alger oftest harmlæse, fordi deres gift bliver fortyndet i vandet. Kun når der opstår meget store opblomstringer af giftige alger, kan de udskille så meget gift, at det bliver et sundhedsproblem for mennesker og dyr.

Det er især sidst på badesæsonen, at vind- og vejrforhold kan betyde, at badevandet får et meget stort indhold af alger.

Giftige stoffer fra alger kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarre, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Mennesker der i forvejen er svækkede og børn er særlig udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Opblomstring af alger viser sig ved uklart og misfarvet vand samt skumdannelse.

Hvidovre Kommune fører jævnligt tilsyn i badesæsonen og hvis der ses algeopblomstring, bliver der skiltet med badeforbud. Men du bør også selv være opmærksom.

Du skal ikke bade, hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene, eller hvis der er kraftigt skum i vandet eller på stranden. Desuden skal du ikke lade børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.

Hvis du kommer i kontakt med alger så skyl straks med koldt vand.

Tjek vandkvaliteten

Hvis du vil tjekke, hvor sikkert det er at gå i vandet ved Lodsparken, inden du tager hjemmefra, kan du besøge hjemmesiden neworesund.badevand.dk. Du kan også hente den gratis app "Badevand" på din smartphone. Hvis stranden har grønt flag er det sikkert at gå i vandet.

Hvidovre Kommune fraråder badning, hvis

 • Der er information, der fraråder badning
 • Der har været særlig kraftig regn indenfor de seneste tre dage
 • Vandet er grumset og uklart eller der er kraftigt skum i vandet
 • Du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene

Rådet for større badesikkerheds baderåd

 • Lær at svømme og springe rigtigt
 • Bad aldrig alene
 • Bad kun hvor det er tilladt
 • Gå kun ud til navlen
 • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
 • Svøm langs kysten
 • Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet
 • Gå op, når du begynder at fryse