Filmskolen Station Next

Klaptræ
Gå til film i Avedørelejren

Find det hurtigt

Filmskolen Station Next

Unge mellem 14 og 18 år kan gå til film på filmskolen Station Next, der ligger midt i Filmbyen i Avedøre dør om dør med de professionelle film- og medieselskaber. 

På Station Next får eleverne indsigt i alle dele af filmproduktion og lærer at producere deres egne film. Professionelle filmskabere står for undervisningen.

Besøg Station Nexts hjemmeside (nyt vindue).