Klagenævn

Læs her, hvis du vil klage over en afgørelse fra visitationsudvalget

hvad gør jeg, Hvis jeg er uenig i en afgørelse fra visitationsudvalget?

Der er mulighed for at klage over afgørelser til "Klagenævnet for specialundervisning"(nyt vindue). Det kan være f.eks. være et afslag på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, det kan være en afgørelse, der går imod dét, som er søgt hos visitationsudvalget, f.eks. ansøgning om kørsel til og fra skolen. Det er vigtigt, at klagen indeholder de præcise oplysninger, som nævnet beder om. Se denne huskeliste (nyt vindue) fra Klagenævnet.

I forbindelse med klager til Klagenævnet for specialundervisning er der ingen klagefrist, når klagen drejer sig om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.