Relationskompetencer

Hvidovre Kommune gennemfører i skoleåret 2015/2016 og 2016/2017 et stort kursusforløb, der skal styrke relationskompetencerne hos alle kommunens lærere og pædagoger

FOKUS PÅ RELATIONSKOMPETENCER OG FÆLLES SPROG

Forskning viser, at samspil og relationsdannelse mellem barn/voksen er af ganske afgørende betydning for børns mulighed for at opleve trivsel, og for parathed til social såvel som faglig læringstilegnelse. Det betyder bl.a. at skolerne arbejder med, at der skabes en fælles kultur og et tværprofessionelt fagsprog på den enkelte skole.


Læs mere på dette link: relationskompetencer.hvidovre.dk (nyt vindue)