Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Pædagogisk udvikling i SFO

Ophold i SFO er en del af barnets personlige og sociale udvikling og skal kun i mindre grad ses som pasning.

Hvad får barnet ud af at være i  SFO?

Barnets udvikling i en SFO

Ophold i SFO er en del af barnets personlige og sociale udvikling og skal kun i mindre grad ses som pasning, men skal ses i sammenhæng med barnets skolegang.
SFO'erne er derfor en vigtig del af børnenes liv og udvikling og tager medansvar for at sikre et godt fundament for deres videre livsforløb.

SFO'erne arbejder derfor bevidst med at udvikle...

 • Barnets sociale udvikling
 • Inklusion – bevidstheden om, at alle er unikke.

Dette betyder for SFO'erne, at:

 • fritidslivet foregår i nærmiljøet
 • der er fokus på sundhed, tryghed og trivsel
 • legen skal have gode vilkår, fordi børnene udvikler sociale kompetencer igennem denne
 • der er respekt for og anerkendelse af den enkeltes ret til at deltage i betydningsfulde sociale fællesskaber ud fra egne forudsætninger
 • alle børn får positive oplevelser ved, at være en del af et socialt fællesskab, hvor der er skabt plads til forskelligheder i fællesskabet
 • der er åbenhed i børnegruppen om at alle er forskellige, og at alle skal være tolerante overfor hinanden
 • de arbejder med differentierede fællesskaber, der sammensættes så alle børn kan få et socialt tilhørsforhold
 • der iværksættes særlig støtte og omsorg for børn i udsatte positioner
 • samarbejdet mellem SFO, skole og hjem bygger på respekt og anerkendelse af såvel det forskellige som det fælles.

SFO'erne arbejder med 6 temaer

 1. Dannelse
 2. Læringskompetence
 3. Sundhed, trivsel og omsorg
 4. Demokrati og medansvar
 5. Helhed, kontinuitet og samarbejde.
 6. Ledelse og professionalitet, SFO'en som organisation