Følgeordning mellem SFO og skole

Følgeordningen er et tilbud til børnehaveklassebørn, som går i en SFO, der ikke ligger på skolen, så de kan blive fulgt sikkert derhen fra skolen

Følgeordningen er et tilbud til forældre med børnehaveklassebørn i SFO, hvor SFO afdeling ikke ligger på skolen. Følgeordningen gælder hele det første skoleår og børnene bliver fulgt på vejen mellem skole og fritliggende SFO afdelinger.
Følgeordningen er for de børn, som har "normal skolegang" og deltager i lektiecafé.

Følgeordning omfatter ikke privatskoleelever og ved brug af frit skolevalg.

SFO afdelinger som er omfattet af følgeordningen:

  • Avedøre Skole – Afdeling Ærtebjerg
  • Frydenhøjskolen – Afdeling Enghøj
  • Gungehusskolen – Afdeling Lejerbo og Rosenhøj
  • Holmegårdsskolen – Afdeling Immerkær
  • Langhøjskolen –  Afdeling Simonshøj

Tilsynspligt
Når børnene bringes til skolen har institutions personale tilsynspligten med børnene indtil 10 minutter før undervisningens begyndelse.
Når børnene hentes i skolen, begynder tilsynspligten fra det tidspunkt, hvor eleverne forlader skolen ved undervisningstidens ophør.