Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Affalds- og Ressourceplan

Kommunen skal hvert sjette år lave en affaldsplan. Affaldsplanen handler om udvikling af affaldsordninger og initiativer til forebyggelse og genanvendelse af affald

Affaldsplanen beskriver, hvilke initiativer der skal sættes i værk med hensyn til affald fra husholdninger og virksomheder, og herunder også kommunale institutioner. Derudover beskriver planen kommunens mål for affaldshåndteringen og giver en prognose for de fremtidige affaldsmængder.

Affaldsplanen indeholder blandt andet:

  • en kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen
  • en målsætningsdel, der redegør for kommunens målsætninger på affaldsområdet
  • en planlægningsdel, der fokuserer på planlægningen de første 5 år af planperioden

Kommunens affaldsplan dækker perioden 2014-2024 med fokus på planlægning i årene 2014-2018.

Affaldsplan 2014-2018 (2024)

Affaldsplan 2014-2018 (2024) er kommunens affaldsplan, som dækker perioden 2014-2024 og har fokus på planlægningen i 2014-2018.

I Målsætnings- og planlægningsdelen er baggrunden for affaldsplanen beskrevet, herunder lovgivning samt nationale målsætninger og aftaler. Herefter er Hvidovre Kommunes mål og initiativer beskrevet.

Kortlægningsdelen indeholder opgørelser af affaldsmængder og prognoser for de fremtidige mængder samt oversigter over ordninger og behandlingsanlæg. Kortlægningsdelen indeholder desuden oversigt over omkostninger til affaldsordningerne samt økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af planens initiativer.

Udarbejdelse af affaldsplan 2014-2018

Affaldsplanens udarbejdelse

Kommunen har udarbejdet en ny affaldsplan, der dækker perioden 2014-2024. Planen har fokus på årene 2014-2018. Borgere, virksomheder, kommunale institutioner og viceværter er blevet inddraget i en idéfase og i en lovpligtig høringsperiode.

Tidsplan

December 2012: Kommunalbestyrelsens godkendelse af tidsplan og proces for udarbejdelse af affaldsplan 2014-2018.

Februar 2013: Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af de overordnede målsætninger om øget sortering og bedre kvalitet af de genanvendelige materialer.

Januar - april 2013: Idéfase med inddragelse af borgere, virksomheder, viceværter og kommunale institutioner.

Marts - maj 2013: Borgermøde og virksomhedsmøde.

September - november 2013: Opsamling på idéfase og opstilling af mål og initiativer på overordnet niveau.

Januar 2014: Godkendelse af mål og initiativer på overordnet niveau samt godkendelse af revideret tidsplan.

Januar - februar 2014: Udarbejdelse af kortlægningsdel, konkretisering af målsætningsdel og udarbejdelse af planlægningsdel.

April 2014: Godkendelse af høringsversion

Maj - juni 2014: Høringsperiode

August 2014: Udarbejdelse af godkendelsesversion

Oktober 2014: Vedtagelse af endelig Affaldsplan 2014-2018 (2024)  

Idéfase

I idéfasen er borgere, virksomheder, viceværter og kommunale institutioner blevet inddraget, så meninger og ønsker er blevet tilkendegivet, inden affaldsplanen udarbejdes.

Vi siger tak for de besvarelser, vi har modtaget på de elektroniske spørgeskemaer her på hjemmesiden. Blandt besvarelserne er der trukket lod om gavekort på 500 kr. Vinderne har fået direkte besked. Besvarelserne vil blive brugt i det videre arbejde med affaldsplanen. 

Der er afholdt fokusgruppemøder med deltagelse af repræsentanter for virksomheder, viceværter og kommunale institutioner. Der er også afholdt borgermøde 15. maj 2013, hvor borgerne blev inviteret til at deltage og give deres mening til kende om konkrete emner.

Dialogmøde om affaldsplan

Alle borgere var velkomne til dialogmøde onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00-21.00 i Teatersalen i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446.

Referat af borgermødet (pdf)

Der er desuden afholdt fokusgruppemøder med repræsentanter for virksomheder, viceværter og kommunale institutioner.

Referat af mødet med viceværter (pdf)

Referat af mødet med kommunale institutioner (pdf)

Høring

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. april 2014 at fremlægge forslag til Affaldsplan 2014 - 2018 (2024) i offentlig høring. Affaldsplanen vedrører hele Hvidovre Kommune, og alle havde mulighed for at se og kommentere forslaget til planen i høringsperioden. Forslaget var i høring indtil den 30. juni 2014. De indkomne høringssvar gav ikke anledning til ændringer i affaldsplanen men vil indgå som inspiration i forbindelse med gennemførelse af Affaldsplanens initiativer.

Miljøvurdering

Kommunen har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013, truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurdering af Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2024). Eventuelle indsigelser og bemærkninger til afgørelsen skulle være kommunen i hænde senest den 12. september 2014, kl. 12.00. Forvaltningen modtog ikke nogen klager over afgørelsen.

Vedtagelse

Den endelige affaldsplan blev fremlagt politisk til godkendelse og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014.