Kontakt og forhåndsdialog

Byggetilladelse
Du skal søge om byggetilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, som giver dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag

Kontakt og forhåndsdialog

Kontaktinformationer til Byggesagsteamet

For at tale med en byggesagsbehandler, kan du ringe til Byggesagsteamet på telefon 36 39 35 70.

Du kan også sende en e-mail til Byggesagsteamets fællespostkasse:

Vi vil besvare din e-mail hurtigst muligt.

Det er ikke muligt at møde op hos Byggesagsteamet uden forudgående aftale.

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.30

Tirsdag: 10.00 - 14.30

Onsdag: Lukket for telefoniske henvendelser

Torsdag: 13.00 - 17.30

Fredag: 10.00 - 13.30

Reservation af møde med en byggesagsbehandler til bl.a. forhåndsdialog inden indsendelse af byggeansøgning

Hvis du tænker, at din henvendelse tager mere end fem minutter at svare på, eller det er nødvendigt at kigge på f.eks. tegninger for at besvare din henvendelse, kan du med fordel reservere et møde med en byggesagsbehandler. Du kan vælge enten at reservere et telefonmøde eller et møde med en byggesagsbehandler, som foregår på Høvedstensvej 45 hos Center for Plan og Miljø, Byggesagsteamet.

Der kan ikke reserveres møder til forhåndsdialog til sager, som allerede er indsendt til sagsbehandling.

Formålet med forhåndsdialogen er, at "skære projektet til" så ansøgningen, ved indsendelse til Byg og Miljø, er fyldestgørende. Som ansøger undgår du dermed et returløb af projektet, samtidig med at tidsspilde minimeres, inden den reelle sagsbehandling går i gang.

Møderne kan bruges til vejledende samtaler om bl.a.:

 • Forhåndsdialog. En dialog om dit byggeprojekt, inden du indsender en ansøgning om byggetilladelse.
 • Konkrete eller generelle spørgsmål vedr. matrikulære sager/udstykning i forhold til f.eks. en specifik lokalplans bestemmelser.
 • Vejledning i reglerne for, hvornår der skal ansøges om byggetilladelse for byggeprojekter vedr. carport, garage, skur, udhus og andre sekundære bygninger.
 • Spørgsmål fra mindre erhvervsdrivende/små virksomheder.
 • Spørgsmål vedr. ændringer i anvendelse af en ejendom, f.eks. bolig/erhverv.

Vær opmærksom på, at der ikke sagsbehandles på møderne.

Det er således ikke muligt at afslutte et møde med en byggetilladelse, da der ikke kan træffes afgørelser på møderne. En afgørelse kan udelukkende træffes, når der er indsendt ansøgning via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, og sagen behandles i Byggesagsteamet. Det betyder, at der heller ikke kan gives forhåndsgodkendelse eller andre tilkendegivelser om udfaldet af en evt. ansøgning.

Læs mere om, hvordan byggesagsprocessen foregår på siden "Ofte stillede spørgsmål i byggesagsprocessen".

Et telefonmøde med en byggesagsbehandler varer maksimalt 10 minutter.

Et møde med en byggesagsbehandler på Høvedstensvej 45 varer maksimalt 30 minutter.

Inden du reserverer tid til et møde, kan vi anbefale, at du kigger på siden "Ofte stillede spørgsmål i byggesagsprocessen", hvor vi har samlet viden, som ofte efterspørges.

Det er udelukkende via nedenstående links, at der kan reserveres tid hos Byggesagsteamet.

Praktisk om reservationerne

Når du har valgt blandt de tilgængelige tidspunkter, som ses på hjemmesiden, vil du blive mødt af en side, hvor du skal indtaste dit mobiltelefonnummer. Når du har tastet dit mobiltelefonnummer, vil du modtage en sms. I sms'en oplyses et tal, som du skal indtaste på hjemmesiden. Herefter er din aftale bekræftet, og du vil modtage en sms herom.

Praktisk vedr. telefonmøder:

 • Du skal have alle relevante dokumenter klar til mødets start.
 • En sagsbehandler fra Byggesagsteamet ringer dig op på det aftalte tidspunkt. Det kan forekomme, at opringningen bliver et par minutter forsinket.
 • Hvis Byggesagsteamet bliver forhindret i at ringe dig op til det aftalte tidspunkt, vil du få besked herom hurtigst muligt.
 • Du har selv ansvar for at tage notater, da Byggesagsteamet ikke sender et referat efter mødet.

Praktisk vedr. møder i Byggesagsteamets lokaler på Høvedstensvej 45:

 • Du skal medbringe alle relevante dokumenter. Hvis du medbringer tegninger af dit byggeri, skal de have en kvalitet, så vi kan se, om byggeriet umiddelbart overholder lovgivningen.
 • Når du ankommer til Høvedstensvej 45, skal du indtaste dit mobiltelefonnummer på standeren ved indgangen (samme telefonnummer, som du lavede reservationen med). En byggesagsbehandler vil hente dig, inden mødet starter.
 • Hvis Byggesagsteamet bliver forhindret i at afholde mødet, vil du få besked herom hurtigst muligt.
 • Du har selv ansvaret for at tage notater, da Byggesagsteamet ikke sender et referat efter mødet.