Byggesagsarkiv

Byggetilladelse
FilArkiv er Hvidovre Kommunes byggesagsarkiv. Her har du som borger eller virksomhed mulighed for at se alle afsluttede byggesager, som indeholder dokumenter fra hele ejendommens levetid. Det kan fx være byggetilladelser, tankattester på olietanke, plantegninger og situationsplaner

Digitalt byggesagsarkiv

Hvordan gør jeg?

  1. Åben FilArkiv via link under 'Find det hurtigt'
  2. Log ind med NemLog-in
  3. Indtast adresse
  4. Du kan se sagerne som PDF-filer, som du kan udskrive eller gemme på din PC

Jeg kan ikke finde min byggesag

Byggesagerne indscannes først, når de er afsluttet. Det vil sige, at alle igangværende byggesager findes hos kommunen.

Hvis du ikke kan finde din byggesag på FilArkiv, kan du kontakte en byggesagsbehandler på tlf. 3639 3570 eller på mail pom@hvidovre.dk.

Jeg kan ikke åbne byggesagerne

Der kan være sager, som indeholder følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger. Disse sager er låst for offentlig adgang.

Nogle sager er også lukket for offentlig adgang, hvis der på ejendommen fx ligger banker, politistationer og lignende, eller ejendommen har adressebeskyttelse.

For at få adgang til fortrolige sager, skal du sende en mail til bbrbolig@hvidovre.dk sammen med en fuldmagt fra ejeren af ejendommen.

Jeg har spørgsmål til indholdet på FilArkiv

Hvis du har spørgsmål til indholdet på FilArkiv, kan du kontakte en byggesagsbehandler på tlf. 3639 3570 eller på mail pom@hvidovre.dk.