Familiesammenførte

Hvidovre Kommune sikrer familiesammenførte den bedst mulige start. Derfor indgår alle i et integrationsprogram, der giver forudsætninger for at begå sig i Danmark generelt og på arbejdsmarkedet i særdeleshed.

Hvidovre Kommune tilrettelægger programmet sammen med dig, når du henvender dig i jobcentret.

Læs om indsatsen for familiesammenførte

Hvad består integrationsprogrammet af?

Integrationsprogrammet består af følgende elementer:

  • Én af de tre danskuddannelser (Danskuddannelse 1,2 eller 3) efter danskuddannelsesloven.
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud.

Derudover kan kommunen tilbyde mentorstøtte i tilknytning til beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud.