Førtidspension tilkendt før 2003

Den 1. januar 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. De gamle regler gælder derfor kun, hvis kommunen startede din sag om førtidspension før 1. januar 2003.

Sådan beregnes førtidspension (gamle regler)

Din førtidspension kan være nedsat, hvis du fx har indtægter ved siden af din førtidspension

Sådan beregnes din personlige tillægsprocent

Du får beregnet en personlig tillægsprocent, når du bliver pensionist