Demens

Demens
Demens har stor indvirkning på hverdagen.
I Hvidovre kommune har vi fokus på de problemer demensramte og deres familier har. Forskning indenfor demensområdet viser, at et aktivt liv med demens forbedrer livskvaliteten markant, både for den syge og familien omkring.
Nedenfor finder du oplysninger om demens, og viden om hvem der kan hjælpe dig i kommunen, samt hvad du selv kan gøre.

demens

Hvad er demens

Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen.
Det er primært ældre mennesker der rammes, men yngre mennesker kan også rammes af en demenssygdom. Demens har altså ikke noget med almindelig alderssvækkelse at gøre.

Tegn på demens

Ved demenssygdom rammes oftest hukommelse, sprog, planlægning og opfattelsesevne.
Nedenfor kan du læse om, hvordan symptomer på demens kan vise sig i hverdagen.

Svækket hukommelse
Det er normalt at glemme en aftale eller en besked for senere at komme i tanke om det.
Det er derimod ikke normalt at glemme, hvor man er på vej hen eller hvem, man lige har talt med.
Besvær med at udføre velkendte opgaver
Det er normalt at glemme at tænde for kaffemaskine, når man vil lave kaffe.
Det er derimod ikke normalt at sætte termokanden på gasblusset eller kogepladen.
Problemer med sproget
Det er normalt at have problemer med at finde det rigtige ord ind imellem.
Det er derimod ikke normalt helt at glemme enkelte ord, for så at erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.
Manglende orientering i tid og sted
Det er normalt at tage fejl af datoen eller ikke at kunne finde vej på nye steder.
Det er derimod ikke normalt at bytte rundt på døgnets timer eller at fare vild i et område, man kender.
Dårlig eller nedsat dømmekraft
Det er normalt at man ikke får taget regntøjet med – trods optræk til regn.
Det er derimod ikke normalt at glemme, det er vinter og tage sommertøj på udendørs.
Problemer med at tænke abstrakt
Det er normalt at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.
Det er derimod ikke normalt at tage ordsproget helt bogstaveligt.
Ting forkerte steder
Det er normalt at glemme, hvor man har lagt sine nøgler eller briller.
Det er derimod ikke normalt at lægge strygejernet i fryseren eller flæskestegen i kommodeskuffen.
Forandringer i humør og adfærd
Det er normalt at blive ked af det og have en rigtig dårlig dag.
Det er derimod ikke normalt at have humørsvingninger, der tilsyneladende opstår uden grund fra det ene øjeblik til det andet.
Ændringer i personligheden
Det er normalt at holdninger og synspunkter kan ændres med årene.
Det er derimod ikke normalt at personen ændrer sig drastisk og fx hurtigere bliver forvirret, mistænksom eller vred.
Mangel på initiativ
Det er normalt at man kan have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.
Det er derimod ikke normalt at være passiv hele tiden, og have brug for stikord, opmuntring og støtte til at komme i gang.

Hvordan bliver man undersøgt

I kan få en tid hos en praktiserende læge, og fortælle ham om dine problemer.
Det er en god ide, at tage en pårørende med. Lægen vil så undersøge dig, og hvis det findes relevant, henvise dig til videre udredning på hospitalet.

Når du eller din pårørende har fået en demenssygdom

Hvis du eller din pårørende har en demenssygdom tilbydes:
-Relevant medicinsk behandling
-Tilbud om opfølgende kontrol, råd og vejledning
-Besøg af Hvidovre kommunes demenskoordinator.

tilbud i kommunen

Temadag: Demensvenlig Hvidovre

Tirsdag 9. april er Hvidovre Kommune vært for en temadag om demens.
Kom og bliv klogere på demens og hør om de mange tilbud Hvidovre Kommune har til demenssyge.

Kl. 10.30 - 11.15: Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens inviterer på en kop kaffe og mulighed for at møde deltagere, frivillige og ansatte i Daghøjskolen. Daghøjskolen finder du på adressen Hvidovregade 49, 1. sal i Aktivitetscenteret.

Kl. 11.30 – 12.15: Bliv Demensven. At være demensven handler ikke om at være besøgsven eller frivillig – det handler om at skabe et demensvenligt lokalsamfund for alle de mennesker, der hver dag kæmper med en demenssygdom. Lyder det som noget for dig, så mød op i Lavriddersalen i Aktivitetscenteret, Hvidovregade 49, hvor næstformand for Ældrerådet, Grete Hagedorn og Ældrerådsmedlem Birthe Mingon fortæller om, hvad der skal til for at blive Demensven.

Kl. 12.30: Har du brug for transport fra Aktivitetscenteret til at komme videre til åbning af Tryghedshotellet på Plejecenter Krogstenshave, har du mulighed for at få en tur i en af plejecentrene rickshaws. Din chauffør vil være en af de mange frivillige, der kører, turer med de mennesker, som bor på kommunens plejecentre. Afgang fra Aktivitetscenteret kl. 12.30.  

Kl. 13.00 - 13.45: Officiel åbning af Tryghedshotellet, Plejecenter Krogstenshave, Krogstens Alle 47, 1. sal.  Den røde snor til Tryghedshotellet bliver klippet, og Plejecenter Krogstenshave byder på kaffe og lagkage.

Kl. 14.00 -14.45: Støtte til livet med en demenssygdom. Demenssygdom kan udfordre den enkelte, så livet kan synes svært at overkomme. Hvidovre Kommunes demenskoordinator, Lisbeth Reppien Falbe, fortæller mere om, hvordan hverdagen med demens kan blive nemmere. Arrangementet finder sted på Plejecenter Krogstenshave, Krogstens Alle 47, i stueetagen.

 

Vandreholdet

Er du rask til bens, er vandreholdet noget for dig.
Hver uge mødes en gruppe borgere med demenssygdom og går en lang tur, sammen med personale fra kommunen. Du bliver hentet og bragt til mødestedet.
På turen får du trænet din kondition, men hjernen trænes også, når man er ude at tale med andre.
Efter en god tur spiser deltagerne frokost sammen.
For mere info, kontakt kommunens demenskoordinator

Daghjem

I Hvidovre kommune har vi tre daghjem.
Du bliver hentet derhjemme og kørt til daghjemmet.
På daghjemmene er der forskellige aktiviteter. Ind imellem arrangeres der ture ud af huset. På daghjemmet får du mulighed for at hygge dig med nogen af de andre daghjemsgæster og spise en god frokost, inden du bliver kørt hjem igen. Der er brugerbetaling.

Pårørende forløb

Det kan være svært at leve med de forandringer en demenssygdom giver.
Derfor tilbyder vi, at pårørende kan deltage i et pårørende forløb.
Under et pårørende forløb, får du information om demenssygdomme og redskaber til at klare de udfordringer, du står i. Der vil også være mulighed for at dele erfaringer med andre, der er i den samme situation.
Der er tavshedspligt i gruppen.
For mere information kontakt kommunens demenskoordinator.

Aflastningsophold

Det kan være svært at være alene og aflastningsophold er en midlertidig løsning, ofte af 2-3 ugers varighed, for dig med et særligt og omfattende behov for pleje og tilsyn døgnet rundt.

Søndagscaféen "Husk"

Vi har i Hvidovre et tæt samarbejde med Ældresagen. Ældresagen står for Søndags Caféen ”Husk”.
”Husk” er en café for mennesker med en demenssygdom, deres familie, pårørende og venner.
Der afholdes Søndagscafé den første søndag i hver måned fra kl. 14.00 til 16.00.
Caféen afholdes på Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1.
For mere information kontakt Ældresagen på Tlf: 3647 8515

Hvad kan jeg selv gøre

Vær åben om de problemer der opstår, og tag imod hjælp og støtte fra familie og venner.
Søg professionel hjælp tidligt i forløbet og få hjælp til strukturering af hverdagen og mulighed for aflastning.
Få dig en struktureret, forudsigelig og fortsat aktiv hverdag. Det kan være med til at øge din trivsel i hverdagen på trods af sygdommen.

Hvor kan jeg få hjælp

Du kan få hjælp og vejledning af kommunens demenskoordinatorer.
Kommunens demenskoordinatorer vil være din kontakt person i kommunen, når det drejer sig om demens. 
Demenskoordinatoren kan give dig råd og vejlede dig ved problemer i hverdagen.
Som demensramt eller pårørende til en demensramt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til kommunens demenskoordinator, du behøver ingen henvisning.

Åben Rådgivning hver torsdag mellem klokken 13-16 i Daghøjskolen Vestegnen, Hvidovrevej 49, 1.sal eller på telefonnummer 25 33 09 93.

Demenskoordinatorer
Lisbeth Reppien Falbe Telefon: 41 73 83 00 Mail: irf@hvidovre.dk

Projektleder for Daghøjskolen Vestegnen
Henriette Bilenberg Telefon: 41 86 67 96 Mail: xhb@Hvidovre.dk